Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din medverkan i SCAN-B

Som medverkande i SCAN-B samtycker du till att lämna prov som öronmärks specifikt för forskningsändamål. Detta innebär bland annat att du lämnar extra blodprov och att material från tumör och/eller normal vävnad sparas.
Du samtycker också till att SCAN-B får samla information om dig från exempelvis Din journal, sjukvårdens och Socialstyrelsens register samt mammografiutlåtanden.

Vad används proverna till?

En målsättning med studien är att undersöka vilka biologiska egenskaper som skiljer godartade och elakartade bröstförändringar, men också att avgöra vilken behandling som har den bästa möjligheten att bota ifall det är cancer. Studien kan även ge oss ökad kunskap om varför en tumör kan uppstå hos en viss person. Proven kommer att analyseras med hjälp av moderna molekylärbiologiska tekniker för att undersöka nivåer av speciella ämnen samt hur arvsanlagen ser ut.

Proverna förvaras i Region Skånes biobank. Kodade prover kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands, även utanför EU/EES.

Insamlad information och personuppgifter

All information som samlas in och hanteras i samband med studien är skyddad av sedvanlig sekretess. Endast personal som är direkt involverad i studien kommer att ha tillgång till de data som samlas in och genereras inom studien. Tumör- och blodprover kommer att kodas på ett sätt som gör att laboratoriepersonalen inte har tillgång till namn eller personnummer i samband med det laborativa arbetet. SCAN-B projektet har godkänts/granskats av den Regionala etikprövningsnämnden i Lund, av Regionalt biobankscentrum för den Södra Sjukvårdsregionen samt av Datainspektionen.

Region Skåne är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och när Du samtycker till deltagande i studien samtycker Du också till att personuppgiftsbehandling sker. Du har rätt att begära ut information angående personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också när som helst begära, utan att ange anledning, att uppgifter om Dig eller Dina prover inte ska användas i framtiden.

Deltagande

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan under pågående studie när som helst och utan motivering avbryta Din medverkan, utan att detta påverkar Ditt framtida omhändertagande.

Patientinformation

Här kan du ladda hem en pdf med information inför deltagande i forskningsstudie: